O společnosti

Činnost naši společnosti je zaměřena na projektování staveb, přípravu návrhů architektonických a urbanistických studií, vyřízení stavebního povolení a výstavbu administrativních prostor, bytových a rodinných domů. Zaručujeme vysokou kvalitu stavebních prací a dokonalou profesionální úroveň jejich provedení.

Mladý pár před svým domem

Při navrhování a výstavbě naších projektů je kladen zvláštní důraz na moderní stavební technologie a ekologicky nezávadné materiály, které odpovídají nejpřísnějším evropským normám.

Nabízíme:

  • Realizace developerských projektů od výběru a posouzení pozemku, přes projektovou a legislativní přípravu, výběr dodavatelů, realizaci pozemních staveb a infrastruktury.
  • Projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví.
  • Zajištění výběrového řízení pro výstavbu objektů.
  • Zpracování územně plánovací dokumentace (urbanistické a architektonické studie, zastavovací plány souboru rodinných, bytových a občanských staveb).
  • Zpracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, projekt realizace stavby, ohlášení stavby, změně v užíváni stavby (projekty rodinných, bytových domů a občanských objektu, projekty rekonstrukce, stavebních úprav, nadstaveb a přístaveb).
  • Zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby, změně v užíváni stavby.