Centrum sociální pomoci a komunitní centrum

Mutějovice jsou chmelařskou obcí s výjimečně uceleným a stále patrným architektonickým a materiálovým konceptem. Je tu znatelné využívání dříve dostupných stavebních materiálů (opuka), které tvoří nezaměnitelný ráz, zvlášť zřetelného u historického jádra obce. Z tohoto pojetí budov bylo vycházeno i při návrhu nové stavby.

Jednou z věcí, na kterou byl kladen důraz, bylo navržení stavby tak, aby svými povrchy i hmotou (přes svůj větší objem) přirozeně zapadla do okolí a přesto na ní bylo znát, že je stavbou současnou, využívající současné stavební, dispoziční i materiálové možnosti.

Kvůli účelnému využití pozemku a jednoduché, přehledné dispozici byl zvolen půdorys budovy ve tvaru T. Více pohledově exponovaná část budovy přiléhající k severní hranici pozemku, kde dotváří ulici Na Příči, respektuje svým charakterem (úzká budova se sedlovou střechou s vikýři, úzkými vysokými okny a bez balkonů) okolní budovy. Vikýře jsou pojaty současným stylem, který upřednostňuje pultovou střechu. Kolmé křídlo jdoucí do vnitrobloku má ráz více současný, s plochou střechou, větší šířkou, velkými okny, výraznou konstrukcí balkonů. Celá stavba je kompaktního tvaru, bez zbytečně složitých doplňků. Obě části stavby architektonicky propojují tři velké arkýře s minimálním sklonem střechy, které vystupují z hmoty křídla se šikmou střechou a odkazují svým celkovým pojetím k části s plochou střechou (okna, barvy, střecha).

Materiálově je stavba pojata tradičně - se dřevem, omítkami zemitých odstínů, dřevěnými okny a balkonovou konstrukcí, keramickou, alt. betonovou, krytinou cihlové barvy. Opět bylo záměrem ctít barvy okolní architektury.

Velká část nezastavěného pozemku bude pojata jako zahrada, s dostatkem okrasné i užitné zeleně (ovocné stromy, záhony se zeleninou), terasy k odpočinku; to se týká především východní části pozemku. Menší západní část je využita především k parkování automobilů.

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery